Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Τα σωματεία συνταξιούχων προσφεύγουν στο ΣτΕ χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματικές τις περικοπέςΗ μία μετά την άλλη κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές από Σωματεία συνταξιούχων για το «ψαλίδι» στον επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών  συντάξεων.
Πρόσφατα, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων είχε καταθέσει την πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νόμου 4387/2016 και των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες  επαναϋπολογίζονται και περικόπτονται οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις, 
υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Υπενθυμίζεται, ότι ο επίμαχος νόμος 4387/2016 εισάγει την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη και προβλέπει παράλληλα τον τρόπο καταβολής τους και την πηγή χρηματοδότησής τους. Πάντως, δεν  αποκλείει από το 2018, με την πιθανή ενεργοποίηση του "κόφτη" να υπάρξουν μειώσεις τόσο στην  εθνική σύνταξη των 384 ευρώ όσο και στην  ανταποδοτική.
Τώρα κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), η οποία εκπροσωπεί τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα. Η Ομοσπονδία με την προσφυγή της στρέφεται κατά τριών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες αναπροσαρμόζονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις, ενώ εισάγεται περαιτέρω περικοπή των επικουρικών συντάξεων, εφόσον μετά τον επανυπολογισμό τους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, υπερβαίνει το ποσό των 1.300 ευρώ.
Κατ΄  αρχάς, η ΠΟΠΣ στην προσφυγή της επικαλείται την νομολογία του ΣτΕ και ειδικά τις αποφάσεις της Ολομέλειάς του (2287-2290/2015) με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093/2016, καθώς δεν είχε προηγηθεί μελέτη επιπτώσεων των μέτρων, που ελήφθησαν στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων και στο επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων.
Η Κυβέρνηση, υπογραμμίζει η ΠΟΠΣ, όχι μόνο  αγνόησε τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, αλλά έκανε ένα ακόμα βήμα σε βάρος των συνταξιούχων και μείωσε περαιτέρω τις συντάξεις κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας  στην κατανομή των δημοσίων βαρών, αλλά και παραβίασε και την προστατευόμενη αξία του ανθρώπου και το δικαιώματος του στην περιουσία, στην έννοια της οποίας (περουσίας) περιλαμβάνεται και η σύνταξη, η οποία προστατεύεται από την ΕΣΔΑ.
Παράλληλα, υπογραμμίζει η ΠΟΠΣ ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 22 του Συντάγματος, καθώς απαγορεύουν κάθε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, παραγνωρίζοντας έτσι τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης και την υποχρέωση του κράτους να συμβάλει στην χρηματοδότηση των φορέων αυτών προς κάλυψη των ελλειμμάτων τους.
Ακόμη, οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις εφόσον προβαίνουν σε επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων παραβιάζουν την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων (πολιτών), ενώ παραβιάζουν και τις γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης.
Στο μεταξύ,  και το  Δίκτυο με την προσφυγή που ήδη έχει καταθέσει  στρέφεται κατά των ίδιων υπουργικών αποφάσεων για τον επανυπολογισμό: α) των κύριων και επικουρικών συντάξεων και β) την περικοπή άνω των 1.300 ευρώ μικτά κύριας και επικουρικής σύνταξης.
Σύμφωνα με το  Δίκτυο οι διαφορές ανάμεσα σε «παλιές» και «νέες» συντάξεις κυμαίνονται μεταξύ 11,38 ευρώ και 722,09 ευρώ τον μήνα, με το 99% των ήδη συνταξιούχων να κινδυνεύουν με μελλοντικές μειώσεις.
Σύμφωνα με   παραδείγματα του Δικτύου:
• Σημερινή κύρια σύνταξη 494,87 ευρώ (αντιστοιχεί σε συντάξιμες αποδοχές 803 ευρώ) θα σπάσει σε εθνική 384 ευρώ, ανταποδοτική σύνταξη 99,49 ευρώ και "προσωπική διαφορά" 11,38 ευρώ.
• Σύνταξη 837 ευρώ (ο συνταξιούχος έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.688 ευρώ) θα λάβει εθνική σύνταξη 384 ευρώ, ανταποδοτική 404 ευρώ και "προσωπική διαφορά" 49 ευρώ.
• Σύνταξη 784 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές 1.241 ευρώ) θα σπάσει σε εθνική 384 ευρώ, ανταποδοτική 297 ευρώ και "προσωπική διαφορά" 103 ευρώ.
• Σύνταξη 1.324 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές 1.688 ευρώ) θα διαχωριστεί σε εθνική σύνταξη 384 ευρώ, ανταποδοτική 628 ευρώ και "προσωπική διαφορά" 312 ευρώ.
• Αντίστοιχα, σημερινή σύνταξη 1.989 ευρώ (αντιστοιχεί σε συντάξιμες αποδοχές 2.373 ευρώ) θα σπάσει μετά τον επανυπολογισμό σε εθνική 384 ευρώ, ανταποδοτική σύνταξη 882 ευρώ και "προσωπική διαφορά" 722 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου