Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Ανθεί Ο Ανθελληνισμός Στην Συμπρωτεύουσα

Χριστούγεννα 2017 νεοταξικά φαινόμενα στήν Θεσσαλονίκη τῶν ἀνθελλήνων δημάρχου Μπουτάρη καί ραββίνου Φρυζή.
Προμελετημένα οἱ ταγοί τῆς ἑλλαδικής πολιτείας σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη προλειαίνουν τό ἔδαφος γιά τήν νέα τάξη πραγμάτων καί τήν ἐπακόλουθη διάλυση τῶν ἐθνικῶν ἱστῶν που συγκρατοῦν τήν Εὐρώπη καί τόν χριστιανικό πολιτισμό ἔως σήμερα. Τό νά εἶσαι πολυπολιτισμικός τῆ σήμερον ἡμέρα, δηλαδή ἄχρωμος κοσμοπολίτης, ἀποτελεῖ δυστυχῶς μόδα.


Μέ τόν τρόπο αὐτόν οἱ ἀκαλλιέργητοι ὑλιστές ἐπιδεικνύουν τόν ψευδοανθρωπισμό τους, παραφράζοντας τόν Ἰσοκράτη καί τήν διάκριση ξένου - βαρβάρου, σφυρίζοντας συγχρόνως ἀδιάφορα στό ἄκουσμα τοῦ αἰωνίου ρητοῦ "Πάς μή Ἕλλην βάρβαρος". Συγχρόνως οἱ ἀντίχριστοι "ἀντιφασίστες τῆς ἀριστερᾶς καί τῆς προόδου" δέν διστάζουν να ἀσελγοῦν ἀνενόχλητοι ἀκόμη καί σέ χριστιανικούς ναούς, προβάλλοντας ἐβραϊκά καί σατανικά σύμβολα! 
Δυστυχῶς ὁ ἀντιφασισμός ἤ ἁλλιῶς ἡ μόδα antifa συγκινεῖ τήν νεολαία. Ἡ μόδα antifa διαδόθηκε μέ τό διαδίκτυο καί τήν δράση τῶν ἑκατοντάδων ΜΚΟ πού ἐπιδοτοῦνται ἀπό τίς ἴδιες τίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ἡ ἐκ φύσεως ἐπαναστατική νεολαία προσελκύεται ἀπό τήν δύναμη καί τήν δράση στά ὅρια τῆς παρανομίας, ἀκριβῶς δηλαδή ἀπό τήν ἀτιμώρητη βία τῶν χαϊδεμένων antifa. Ἡ συνταγή εἶναι γνωστή καί ἐπιτυχημένη ἀφοῦ κέρδισε μεγάλο μέρος τῆς δυτικῆς νεολαίας σέ Εὐρώπη καί Ἀμερική: 
Ἀντισυγκεντρώσεις ἐνάντια στήν πατριωτική δράση πολιτῶν καί ἐθνικιστικῶν κομμάτων μέ προμετωπίδα τό μίσος ἀπέναντι στήν ἀνώτερη κοινωνική τάξη, τά ἀφεντικά καί στο ἔθνος - κράτος, ἀσχέτως ἐάν αὐτές οἱ δύο ἔννοιες δέν ταυτίζονται καί ξεχωρίζουν ἀκόμη καί στό μυαλό ἑνός μαθητή δημοτικοῦ σχολεῖου.

Μουσικές συναυλίες γιά νά σκεπάσουν με τόν μανδύα τῆς τέχνης τήν ἔλλειψη τοῦ ὁποιουδήποτε πολιτιστικοῦ στοιχεῖου.


Ἀφισοκόλληση σέ δημόσιους χώρους καί ἐγκατελλειμένα καταστήματα ἀμέτρητων διαφορετικῶν ἀφισῶν πού τυπώνονται διαρκῶς, ἀπαιτώντας πακτωλό χρημάτων.

Καλλιέργεια τοῦ μίσους σέ ὁτιδήποτε παραδοσιακό καί φυσιολογικό ὄπως ἡ θρησκεία 
καί ἡ οἰκογένεια, ὁ στρατός καί οἱ κανόνες καί τά ὄργανα τῆς κοινωνικής τάξεως.


Τυφλή ὑποστήριξη τῶν μειονοτήτων, ἀσχέτως ἐάν οἱ μειονότητες αὐτές εἶναι βαθιά θρησκευόμενες καί παραδοσιακές ὄπως δηλαδή οἱ ἰσλαμιστές καί οἱ γύφτοι, ἀλλά καί ὑποστήριξη τῶν πάσεως φύσεως ἀνωμάλων ὄπως οἱ κίναιδοι, οἱ χορτοφάγοι, οἱ γυμνιστές,οἱ φεμινίστριες καί οἱ παιδόφιλοι, οἱ κτηνοβάτες.

Πρόδηλη ὑποστήριξη ἐγκληματικῶν πράξεων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ κώδικα ὄπως ληστεῖες καί ἄλλες τρομοκρατικές ἐνέργειες πού συχνά φθάνουν στά ὄρια τοῦ φόνου, ὅπως τό παράδειγμα τῶν πληρωμένων δολοφόνων τῆς 17 Νοέμβρη καί λοιπῶν ἀριστερῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων.


Ἠμέρες ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό, τά σημεῖα τῶν ἐσχάτων καιρῶν...

http://www.ksipnistere.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου