Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Μπάχαλο με το μητρώο του ΕΦΚΑ  • Χωρίς ασφαλιστική «ενημερότητα», ασφαλιστική «ικανότητα» αλλά και καταχρεωμένοι κινδυνεύουν να παραμείνουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω της αδυναμίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) να καταγράψει στα μητρώα του όλους τους ασφαλισμένους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες...το capital.gr, αυτασφαλισμένοι γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί είτε εξακολουθούν να είναι διπλοεγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΦΚΑ (δηλαδή εμφανίζεται με δύο ασφαλιστι¬κούς «βίους») είτε δεν έχουν καν εγγραφεί στα μητρώα του ασφαλιστικού υπερφορέα, αν και η ένταξη του Ταμεί¬ου τους (π.χ., τέως ΤΣΜΕΔΕ- ΕΤΑΑ) έχει γίνει από 1/1/2017 και ο νόμος Κατρούγκαλου, που προέβλεπε την ενοποίη¬ση των Ταμείων, έχει τεθεί σε ισχύ από 13/5/2016.

Έτσι, για τον ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι αποτελούν «φαντάσματα». Παρότι εργάζονται κανονικά, δεν μπορούν να λάβουν χρήματα από το Δημόσιο για σύμβαση έργου την οποία υπέγραψαν, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητό τους ούτε μπορούν να έχουν επιστροφή φόρου από την εφορία.

Παράλληλα, για όσους αυτασφαλισμένους εξακολου¬θούν να "αγνοούνται" από τον ΕΦΚΑ αυξάνονται "σιωπη¬ρά" τα ασφαλιστικά χρέη τους, μιας και δεν καταβάλ¬λουν τις τρέχουσες εισφο¬ρές, καθώς αυτές δεν έχουν υπολογιστεί -ούτε καταλο¬γιστεί στους υπόχρεους-, ελλείψει του μητρώου των εν λόγω αυτασφαλισμένων.

Μόλις οι επαγγελματίες αυτοί «ταυτοποιηθούν», τότε θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά εισφορές που δεν καταβλήθηκαν χωρίς, όμως, δική τους ευθύνη.

Το ίδιο θα γίνει με 57.000 μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, «μπλοκάκηδες» και αγρότες), όπως αποφάσισε πρόσφατα η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Την ίδια ώρα, οι αυτασφαλισμένοι μη μισθω¬τοί χωρίς «μητρώο» δεν θα έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

http://greece-salonika.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου