Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Πώς κινούνται οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Πώς κινούνται οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα
Σταθεροποιούνται οι τιμές στα επαγγελματικά ακίνητα το 2016 σύμφωνα με την ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τα μισθώματα να συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΤτΕ με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 2016, οι ονομαστικές τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με το 2015 για το σύνολο της Ελλάδος, καταγράφοντας, για πρώτη φορά από το 2010, θετικό ρυθμό μεταβολής.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής για το 2015 ήταν -0,1%, ενώ για το 2014 ήταν -3,5%. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, για το 2016 οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν οριακά στην Αθήνα κατά 0,1%, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης ήταν 0,8% για τη Θεσσαλονίκη και 1,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Κατά το β' εξάμηνο του 2016, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2016 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,0% το β' εξάμηνο του 2015 και 0,6% το α' εξάμηνο του 2016. Πιο αναλυτικά, κατά το β' εξάμηνο του 2016, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,3% και 0,5% αντίστοιχα.

Δείκτης μισθωμάτων γραφείων

Για το σύνολο του 2016, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων γραφείων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -0,6% για το σύνολο της Ελλάδος (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων ήταν 1,5% για την Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,2% και 0,3%, αντίστοιχα.
Τα μισθώματα των γραφείων κατά το β' εξάμηνο του 2016, για το σύνολο της χώρας, υποχώρησαν κατά 0,6% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2016 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν -1,1% κατά το β΄ εξάμηνο του 2015 και 0,2% κατά το α΄ εξάμηνο του 2016.

Δείκτης τιμών καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 2016, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, σε ονομαστικούς όρους, διαμορφώθηκε σε 0,4% για το σύνολο της Ελλάδος, παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τους αντίστοιχους ρυθμούς του 2015 (-3,5%), αλλά και του 2014 (-1,8%). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 0,9% για την Αθήνα και 0,4% για τη Θεσσαλονίκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε θετικός ρυθμός μεταβολής, 0,4%.
Κατά το β' εξάμηνο του 2016, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,2% για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016.
Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,6% κατά το β' εξάμηνο του 2015 και -0,7% κατά το α' εξάμηνο του 2016. Πιο αναλυτικά, το β' εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρέμειναν αμετάβλητες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,9% στη Θεσσαλονίκη και οριακά, κατά 0,1%, στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων

Για το σύνολο του 2016, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -1,9% (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων ήταν 0,8% για την Αθήνα, 3,4% για τη Θεσσαλονίκη και 3,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Κατά το β΄ εξάμηνο του 2016, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Κατά το β' εξάμηνο του 2015 ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής ήταν -2,4%, ενώ κατά το α' εξάμηνο του 2016 ήταν -0,8%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου