Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Μονογονεϊκή Οικογένεια & Ταμείο Υποτροφιών Χ.Α.Ν.Θ.

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μόνων Γονέων

Ανοικτές Συναντήσεις

Πρόγραμμα για τη ψυχοκοινωνική στήριξη μόνων γονέων, με δύο ανοικτές συναντήσεις χωρίς είσοδο, και για όσους το επιλέξουν πρόγραμμα 8 κλειστών ομαδικών συνεδριών, με υποστήριξη ειδικών επιστημόνων.Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, 19:30 – 21:30

«Απόψεις, Προβληματισμ,οί, Σύγχρονη Προσέγγιση για τα ζητήματα της μονογονεϊκότητας, Πραγματικότητα, Δυσκολίες»

Εισηγήτρια : Ελπίδα Ιωαννίδου, Κοινωνική Λειτουργός

& Απόστολος Καλογιάννης, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής.

Είσοδος Ελεύθερη
Αίθουσα Σεμιναρίων Χ.Α.Ν.Θ.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, 19:30 – 21:30

«Διευκρίνιση νομικών όρων και εννοιών σχετικά με την Μονογονεϊκή Οικογένεια: γονική μέριμνα, επιμέλεια, επικοινωνία» Εισηγητής: Χρήστος Παππάς, Νομικός & «Τρεις τύποι ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ποιος Είμαι; Τί Θέλω; Γιατί είμαι εδώ; Βιωματικό Παιχνίδι»

Εισηγήτρια: Ελπίδα Ιωαννίδου, Κοινωνική Λειτουργός

Είσοδος Ελεύθερη
Αίθουσα Σεμιναρίων Χ.Α.Ν.Θ.
Ταμείο Υποτροφιών Χ.Α.Ν.Θ.

Όσοι γονείς που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσει το παιδί τους με υποτροφία, προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ., οι αιτήσεις για υποτροφία θα γίνουν από τους γονείς ατομικά στο Τμήμα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς, από ΔΕΥ 10 έως ΠΑΡ 21 Οκτωβρίου τις ώρες 10.00 πμ – 2μμ (ΔΕΥ έως ΠΑΡ) και 6μμ- 8μμ (ΔΕΥ , ΤΕΤ, ΠΑΡ).

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών είναι :

1. Μονογονεϊκότητα (άγαμη μητέρα, φυσική απώλεια, διαζύγιο)

2. Οικονομική κατάσταση (Ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ ή Κάρτα ανεργίας)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα:

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση φυσικής απώλειας γονέα)

5. Δικαστική απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας παιδιού /παιδιών και διατροφής (περίπτωση διαζυγίου)

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Εφορία του γονέα ή /και του παιδιού του προηγούμενου έτους (και υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τα εισοδήματα του παιδιού)

7. Κάρτα ανεργίας γονέα

Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση από συνεργαζόμενους φορείς θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση σύστασης του αντίστοιχου φορέα.

Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής,
T : 231 600 1000 εσωτ. 0884 & 0894
Τμήμα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς
email : socialaction@ymca.gr, www.ymca.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου