Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Allianz: Πόσο μειώθηκε η περιουσία των Ελλήνων – Τι αναφέρει η Παγκόσμια Έκθεση Πλούτου


Allianz: Πόσο μειώθηκε η περιουσία των Ελλήνων – Τι αναφέρει η Παγκόσμια Έκθεση Πλούτου

Την έβδομη έκδοση της «Παγκόσμιας Έκθεσης Πλούτου» («Global Wealth Report») δημοσίευσε η Allianz, η οποία μελετά τα περιουσιακά στοιχεία και τις οφειλές των νοικοκυριών σε περισσότερες από 50 χώρες.
Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης, φαίνεται ότι τα καλά χρόνια ανήκουν στο παρελθόν καθώς τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά 4,9% το 2015,
ποσοστό ελάχιστα μεγαλύτερο από τον ρυθμό αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας. Τα τρία προηγούμενα έτη, το ποσοστό αύξησης της περιουσίας ήταν διπλάσιο, αγγίζοντας κατά μέσο όρο το 9%.
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έπληξε περισσότερο την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η Δυτική Ευρώπη (3,2%) και οι ΗΠΑ (2,4%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη επιβράδυνση, σε αντίθεση με την περιοχή της Ασίας (εκτός της Ιαπωνίας), όπου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 14,8%. Στη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη, η μέση αύξηση ήταν μόνο η μισή από αυτήν της Ασίας.
Από το σύνολο των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έτους 2015, τα οποία ανέρχονται στα 155 τρισ. ευρώ, το μερίδιο της Ασίας (εκτός της Ιαπωνίας) ανέρχεται στο 18,5%. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων της περιοχής αυτής αφενός έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2000, και αφετέρου ξεπερνά κατά πολύ εκείνο της ευρωζώνης (14,2%).
Οι οικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 4,5% το 2015, σημειώνοντας τον ίδιο ρυθμό με το 2014. Συνολικά, οι οφειλές των νοικοκυριών έφτασαν τα 38,6 τρισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Οι εξελίξεις ποικίλλουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή: Στην Ασία (εκτός της Ιαπωνίας), τα ποσοστά αύξησης του χρέους αυξήθηκαν ενώ στη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη – λόγω της κρίσης που πλήττει τις μεγάλες οικονομίες στις περιοχές αυτές- τα ποσοστά αύξησης του χρέους μειώθηκαν σημαντικά. Στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, δεν εντοπίστηκε σχεδόν καμία αλλαγή, με τις οικονομικές υποχρεώσεις να αυξάνονται με πολύ μέτριο ρυθμό. Συνολικά, τα νοικοκυριά – κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες – εξακολούθησαν να έχουν μια πολύ προσεκτική στάση απέναντι στο δανεισμό ενώ σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι οικονομικές υποχρεώσεις εξακολούθησαν να μειώνονται το 2015.
Όσο αφορά την Ελλάδα, τα συνολικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για το έτος 2015 μειώθηκαν στα 239 δισ. ευρώ (σε σχέση με τα 249 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν το 2014) με τα κατά κεφαλή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να κυμαίνονται στα 21.862 ευρώ.
Τα συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν μια μικρή μείωση το 2015 αγγίζοντας τα 123 δισ. ευρώ (126 δισ. ευρώ το 2014) ενώ τα κατά κεφαλή καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμάνθηκαν στα 11.231 ευρώ.
Οι οικονομικές υποχρεώσεις μειώθηκαν επίσης, στα 116 δισ. ευρώ (123 δισ. ευρώ το 2014) και οι κατά κεφαλή οικονομικές υποχρεώσεις κυμάνθηκαν στα 10.631 ευρώ.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ασφάλιση και οι συντάξεις αποτελούν μόλις το 5% του συνόλου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οι καταθέσεις αποτελούν το 64% και τα χρεόγραφα το 27%.
Δείτε παρακάτω τον συγκριτικό πίνακα χωρών σχετικά με τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ως ποσοστό του συνόλου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων:
asset-classes-as-percent-of-total-financial-assets-regional-comparison-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου