Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

«Ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίας με τους αποφοίτους του, δημιουργεί το Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΈνας νέος θεσμός, το «Γραφείο Αποφοίτωνδημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο σκοπός της λειτουργίας του, έχοντας στοιχεία οραματισμού και, ταυτόχρονα, προσγείωσης στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της, συνίσταται στην επιδίωξη να εξελίσσεται η φοίτηση και η αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε «βίωμα ζωής», με τη δημιουργία πυκνών δεσμών και δικτύων επικοινωνίας με τους χιλιάδες των αποφοίτων του και, στην προοπτική, με τις χιλιάδες, επίσης, των μελλοντικών αποφοίτων.


Η δημιουργία του νέου Γραφείου αποτελεί μια από τις καινοτομίες που περιλαμβάνει ο προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων ενόψει της συμπλήρωσης κατά το επόμενο έτος 2017 των 60 ετών από την έναρξη λειτουργίας της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, προδρόμου του σημερινού Πανεπιστημίου.

Το νέο Γραφείο Αποφοίτων άρχισε ήδη μία συστηματική προσπάθεια συλλογής επικαιροποιημένων στοιχείων των αποφοίτων, με τα οποία θα καταρτίσει μια βάση δεδομένων με στοιχεία από το 1957 έως σήμερα.

Επιδιώκει έτσι να «ανοίξει γραμμή επικοινωνίας», που στόχο θα έχει την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση υπαρχόντων δεσμών αλληλεπίδρασης και συνεργασίας διά μέσου:

· της επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης των αποφοίτων τόσο μεταξύ τους όσο και με το Πανεπιστήμιο

· της Διά Βίου Μάθησης με εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα

· των ευκαιριών συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο για παροχή επιστημονικού, διδακτικού και επαγγελματικού έργου

· της εθελοντικής συμμετοχής στις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο

· της συμμετοχής σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου (επιστημονικές, πολιτιστικές)

· των εκδηλώσεων προς τιμήν των αποφοίτων, με στόχο τη σύσφιξη σχέσεων

· της προβολής των επιτευγμάτων των αποφοίτων και του Πανεπιστημίου με ηλεκτρονικό περιοδικό

· της βράβευσης διακεκριμένων αποφοίτων για την προσφορά τους στην κοινωνία, στην επιστήμη, στον επαγγελματικό στίβο

· της εθελούσιας οικονομικής στήριξης του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, περιβαλλοντική προστασία, συντήρηση και βελτίωση υποδομών, φοιτητικές εστίες, σίτιση, τεχνολογικός εξοπλισμός, υποτροφίες)

Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των αποφοίτων με το νέο Γραφείο δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/xdbVRN2d9H, όπου οι απόφοιτοι μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο αποφοίτων του Ιδρύματος ηλεκτρονικά.

Για πληροφορίες και ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310-891230, e-mail: alumni@uom.edu.gr.


http://thessbomb.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου