Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Μια εξαιρετική χρονιά! ( επισημαίνει κάποιος πανεπιστημιακός.....)

                                  

Αυτός ο Μάϊος έχει πέντε (5) Παρασκευές, πέντε (5) Σάββατα και πέντε(5) Κυριακές.

Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει κάθε 623 χρόνια! Τι λένε οι αστρονόμοι μας ή κάποιοι άλλοι ειδικοί επ’ αυτού, αληθεύει;

Αλλά και τι ωραίος αυτός ο αριθμός 623, του οποίου το κάθε ψηφίο παράγεται είτε με πολλαπλασιασμό είτε με διαίρεση των δύο άλλων ψηφίων του!  Πρόκειται για μαθηματική και συμβολική απόδοση της έννοιας της «αλληλεγγύης»!

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, να λοιπόν κι ένας ακόμη λόγος να θεωρείται η χρονιά αυτή εξαιρετική!

Άλλωστε κάθε χρονιά και κάθε στιγμή μέσα στο «τούνελ» του χρόνου είναι εξαιρετική, διότι μοναδική και ανεπανάληπτη.

«Πάντα ρει»! ΥΓ  Για να θυμόμαστε και τον μεγάλο «σκοτεινό» φιλόσοφο Ηράκλειτο, από τη Μικρασιατική πόλη της Εφέσου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων και τα εξής για την αέναη εξέλιξη και μεταβολή:

-Από την διαμάχη των διαφορετικών και αντίθετων συμφερόντων προκύπτει η πιο όμορφη αρμονία (απόσπασμα 8): «..τὸ αντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ πάντα  κατ᾽ ἔριν γίνεσθαι» .
-Το κάθε τι γεννιέται από την φθορά και την καταστροφή κάποιου άλλου, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαρκούς μεταστοιχείωσης (απόσπασμα 36): « ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή» και (απόσπασμα 76): «πυρός θάνατος αέρι γένεσις, και αέρος θάνατος ύδατι γένεσις» .
-Τίποτα δεν μένει σταθερό και δεν επαναλαμβάνεται αυτούσιο (απόσπασμα 91): «ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ»  και (απόσπασμα  12): «ποταμοίσι τοίσιν αυτοίσιν εμβαίνουσιν έτερα και έτερα ύδατα επιρρεί» . Τα πάντα μεταβάλλονται αενάως («πάντα ρει» ). Ακόμη κι ο ήλιος είναι κάθε μέρα νέος, δηλαδή διαφορετικός (απόσπασμα 6): «ο ήλιος…νέος εφ’ ημέρηι εστίν» . Το μόνο σταθερό είναι η μεταβολή, δηλαδή το "αέναον γίγνεσθαι".
 nintze@law.auth.gr 
από τα e-mail μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου